Vă așteptăm la școală! 

Motto:
,,Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm!,, 
(Victor Hugo)
 

Școala Gimnazială Nr.2 Timișoara, situată în Zona Calea Șagului, str. Mureș Nr.8, Timișoara școlarizează nivelul preșcolar, primar și gimnazial, în 3 locații:

 • Nivelul preșcolar – Grădinița cu program prelungit nr. 29 Timișoara, (8 grupe de preșcolari în sistem tradițional și o grupă sistem Waldorf) str. Mureș Nr.6;
 • Nivelul primar (2 clase I, 4 clase a IV-a ) – clădirea secundară de pe str. Izlaz Nr. 44-46;
 • Nivelul primar ( 3 clase Pregătitoare, 3 clase a II-a, 4 clase a III-a ) și gimnazial (11 clase V-VIII) – clădirea principală de pe str. Mureș nr.8.

Școala dispune de săli spațioase, luminoase, dotate corespunzător pentru defășurarea activităților educative. Sălile pentru clasele pregătitoare dețin mobilier ergonomic, respectând particularitățile de vârsta ale elevilor. Sunt dotate cu table magnetice, cu videoproiectoare, table interactiva Smart Board,instalații de climatizare, cu materiale didactice moderne și actuale care permit desfășurarea unui proces instructiv-educativ de calitate.

Programul cursurilor se desfășoară zilnic intre orele 08:00 - 14:00.

Şcoala Gimnazială Nr.2 Timișoara urmăreşte să răspundă intereselor sociale şi comunitare, să asigure pentru fiecare copil de vârstă şcolară condiţii optime de dezvoltare fizică şi intelectuală, potrivit finalităţilor învăţământului.

OBIECTIVELE NOASTRE SUNT:

 • şcolarizarea tuturor elevilor şi îmbunătăţirea frecvenţei;
 • educarea fiecărui copil în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale;
 • crearea unui mediu de instruire bazat pe respect reciproc şi principii democratice;
 • să pregătim indivizi dispuşi să se instruiască toată viaţa;
 • să asigurăm o dobândire reală de către toţi copiii a deprinderilor: cognitive, artistice, sociale şi practice.

CE OFERIM NOI?

 

 • Cadre didactice calificate și foarte bine pregătite, ancorate în realitatea educațională;
 • Un spaţiu modern de desfãşurare a activitãţilor instructiv –educative;
 • Familiarizarea elevilor cu metodele interactive și mijloacele moderne de predare;
 • Pregătirea suplimentară a elevilor pentru susținerea examenelor Cambridge, pentru Evaluările Naționale, pentru diferite concursuri și competiții școlare;
 • Studiul limbilor străine engleză și franceză;
 • Implicarea elevilor în activitãţi extraşcolare, tabere, excursii;
 • Consiliere psihologică și consiliere privind orientarea școlară și profesională, oferite de cadru calificat;
 • Laborator de informatică dotat cu 30 calculatoare performante, videoproiector și tablă interactivă Smart Board;
 • Videoproiectoare în toate sălile de clasă și table interactive Smart Board;
 • Sală de sport, teren de sport pentru desfășurarea activităților sportive;
 • Terapia tulburărilor de limbaj cu profesor logoped;
 • Programe de remediere școlară pentru elevii cu cerințe educaționale speciale;
 • Asistență medicală zilnică prin cabinetul medical școlar.

 

pliant 2021

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s